preloader
31.05.2018

Підживлення льону олійного мікродобривами Баст

Льон належить до культур, чутливих до нестачі бору, міді, марганцю і цинку. Передпосівна обробка насіння і позакореневе підживлення мікродобривами Баст забезпечать рослини всіма необхідними мікроелементами, поліпшать використання макроелементів з грунту і внесених мінеральних добрив, підвищать врожайність та покращать якість продукції.

Передпосівна обробка насіння

Передпосівна обробка насіння забезпечує рослини необхідними мікроелементами з моменту проростання, дозволяє отримати кращу схожість та більш розвинену кореневу систему, підвищує стійкість до стресів. Для передпосівної обробки насіння використовують добриво Баст Комплекс (0,5 л/т насіння).

Позакореневе підживлення льону олійного мікродобривами Баст в період вегетації

У розвитку рослин льону виділяють два критичних періоди - від появи сходів до фази ялинки і від фази ялинки до фази бутонізації.

Оскільки на початковому етапі вегетації коренева система рослин ще слаборозвинена і має низьку здатність засвоювати елементи живлення з грунту, листкове підживлення в період від появи сходів до фази ялинки добривами Баст НПК Плюс (2 л/га), Баст Комплекс (1,5 л/га ), Баст Мідь (1 л/га) забезпечить рослини всіма необхідними мікроелементами і поліпшить засвоєння елементів живлення з грунту. Марганець, що міститься в добриві Баст Комплекс, впливає на інтенсивність фотосинтезу, на переміщення фосфору з старіючих нижніх листків до верхніх. Під впливом міді підвищується активність фотосинтезу, ферментів фосфорного і вуглеводного обміну, поліпшується засухо- і жаростійкість рослин. Дефіцит міді викликає відхилення від нормального розвитку рослин, ознаками якого є затримка росту, хлороз листя, втрата тургору та в'янення, затримка розгалуження, цвітіння або повна його відсутність, зниження, врожаю або навіть загибель рослин.

Листкове підживлення в фазу бутонізації добривом Баст Бор (1 л/га), Баст Комплекс (1,5 л/га), Баст Цинк (0,3 л/га) забезпечить льон всіма необхідними мікроелементами для формування майбутнього врожаю.
Бор відіграє важливу роль в період формування пилку та подальшому розвитку насіння. Якщо спостерігається дефіцит бору до цвітіння або на початку утворення насіння, то зав'язь обсипається. Цинк позитивно впливає на жаростійкість рослин та утилізацію фосфору. При цинковому голодуванні відбувається затримка росту, зниження інтенсивності фотосинтезу. Дефіцит цинку пригнічує утворення насіння. Молібден необхідний в значно меншій кількості, ніж інші мікроелементи, але його нестача приводить до зменшення утворення квіток.
 
Дози і способи внесення добрив уточнюють в кожному господарстві, враховуючи вибір основного обробітку грунту, рівень удобрення попередника, вміст поживних речовин в орному шарі і величину запланованого врожаю.

лен урожай

ІНША ІНФОРМАЦІЯ