preloader
07.03.2021

Молібден в живленні рослин

Міжнародне дослідження, що включає польові випробування в 15 країнах, показало, що дефіцит молібдену часто виявлявся лише за впливом на врожайність і без явних симптомів стресу у рослин, і був найбільш поширеним дефіцитом після нестачі цинку і бору. Дефіцит молібдену може знизити врожайність зернових культур на цілих 30%.
Незважаючи на те, що всім рослинам для нормального росту і розвитку потрібно дуже невелика кількість молібдену, цей мікроелемент дуже важливий для рослин.

Молібден важливий для азотистого обміну і синтезу білка. Він бере участь в двох важливих процесах:
- є компонентом ферменту азотредуктази, який регулює процес відновлення азоту в рослинах. Цей процес включає перетворення нітрату (NO3) в аміноформу (-NH2) для створення білків;
- у бобових, таких як люцерна і соя, молібден також є компонентом нітрогенази, ферменту, необхідного бактеріям Rhizobium для фіксації азоту в кореневих бульбочках. Симбіотичних бактерій для фіксації азоту потрібно приблизно в десять разів більше молібдену, ніж рослині-господареві (для синтезу білка). Отже, дефіцит молібдену зазвичай виникає у бобових культур раніше, ніж у інших рослин при вирощуванні на тому ж грунті. Серед небобових рослин високий попит на молібден мають хрестоцвіти (особливо капуста і кольорова капуста) і гарбузові культури. Трави більш терпимі до низького вмісту молібдену, а дефіцит у злаків виникає тільки в екстремальних умовах.

 

Молібден

Молібден в грунтах

Доступний для рослин молібден знаходиться в аніонній формі (молібдат-іон). Він виділяється з твердих мінералів в результаті нормальних процесів вивітрювання, а потім піддається різним реакціям в грунті. Після розчинення аніони MoO42- піддаються процесам адсорбції на глинах, оксидах металів, заліза, алюмінію і марганцю, а також на органічних сполуках і карбонатах.

Розчинність молібдат-іона в значній мірі залежить від pH грунту. Молібден - єдиний живильний мікроелемент, засвоєння якого збільшується рослиною при підвищенні pH грунту. Розчинність молібдата збільшується приблизно в 100 разів на кожну одиницю збільшення pH грунту.

На сьогодні кислі грунти займають 19% всієї території України. Це, як і історично сформовані грунту так і ті, які окислилися в результаті специфіки застосовуваних агротехнологій.

Підвищення pH кислих грунтів є важливим інструментом управління для поліпшення доступності молібдену. Одним з варіантів коригування кислотності грунту є вапнування.

Однак хімічне виділення розчинного молібдену після внесення вапна може зайняти тижні або й місяці. Якщо вапно не потрібно для росту сільськогосподарських культур або, коли концентрація молібдену в грунті низька, необхідне застосування добрива Баст Молібден.

Дефіцит молібдену

Дефіцит молібдену можна помилково прийняти за дефіцит азоту, що може привести до неефективного і надмірного використання азотних добрив. Деякі азотні добрива також можуть викликати підкислення грунту, що ще більше обмежує поглинання будь-якого доступного молібдата.


Симптоми дефіциту молібдену

Симптоми дефіциту розрізняються між бобовими та небобовими рослинами:

- У бобових культур дефіцит молібдену перешкоджає розвитку правильних  бульбочок і фіксації молекулярного азоту (N2) симбіотичними бактеріями Rhizobium. Симптоми дефіциту азоту проявляються рослиною (наприклад, конюшина). Ці симптоми можна полегшити шляхом внесення азотних добрив (хоча зазвичай це не рекомендується). Зростання уповільнене, а бульбочки погані. Кореневі вузлики зелені або безбарвні, нетипового для здорової рослини рожевого кольору.

- У небобових рослин виникають симптоми, характерні для дефіциту молібдену, хоча рослини в основному страждають від нестачі білка через нездатність перетворювати нітрати (NO3-) в амінокислоти. Нітрати можуть накопичуватися в рослині. Специфічні симптоми включають:

- Крайовий хлороз і можливе обпалення листя у широколистяних рослин;

• вузьке скручене листя у цвітної капусти, схоже на хлист;

• У пшениці листя блідого кольору, рідке, з короткими міжвузлями. На молодих рослинах можуть навіть з'явитися білі некротичні ділянки, що відходять від кінчиків уздовж листя, зменшене кущіння і, в підсумку, загибель рослини.

На відміну від бобових, симптоми дефіциту молібдену у небобових культур не можна виправити внесенням азотних добрив. Фактично, додавання додаткового азоту може погіршити симптоми.

Позакореневе підживлення

Молібден рухливий в рослинах і легко переміщується з старих частин рослини на молоді протягом вегетаційного періоду, тому зазвичай досить одного або двох обприскувань на початку сезону. Для таких культур, як кольорова капуста, які дуже чутливі до дефіциту молібдену, рекомендується два розпилення.

Позакореневе підживлення добривом Баст Молібден, як правило, найбільш ефективне на більш ранніх стадіях розвитку рослин.

Оскільки Баст Молібден відрізняється від добрив інших виробників більш високою концентрацією діючої речовини (250 г/л молібдену), витратна норма для більшості культур 0,2-0,25 л/га достатня для усунення дефіциту молібдену.

Обробка насіння

Цей метод гарантує, що кожне насіння рівномірно забезпечено невеликою, але достатньою кількістю молібдену для здорового зростання. Передпосівна обробка насіння бобових культур дозволяє отримати більш високу польову схожість, стимулює розвиток більшої кількості азотфіксуючих бульбочок, підвищує стійкість до стресових ситуацій і дії гербіцидів.

ІНША ІНФОРМАЦІЯ