preloader

Агрохімічний аналіз грунту

розрахунок норми внесення

Від достатньої кількості поживних речовин у ґрунті залежить урожайність сільгоспкультур. Якщо їх не вистачає – необхідно вносити мінеральні та мікродобрива. Але як точно розрахувати норму внесення? Як не помилитись та не переобтяжити посівні площі надмірною кількістю макро- та мікроелементів, щоб не забруднити довкілля. До того ж, в такому випадку ефективність внесення добрив втрачається, адже одні елементи живлення блокують засвоєння інших (при неоптимальному співвідношенні внесення) і, як результат, - марно витрачені кошти та низька урожайність.

співвідношення елементів живлення

Агрохімічний аналіз ґрунту від компанії «BAST» («Баст») - це оцінка потенціалу кожного поля, яка дозволяє оптимізувати технологію вирощування культур та суттєво зменшити затрати підприємства на ресурси – насіння, добрива, пестициди, регулятори росту. Дана послуга допоможе не просто зробити висновок про норми і дозування добрив, а й визначить оптимальне співвідношення елементів живлення у кожному конкретному випадку. Таким чином, агрохімічний аналіз ґрунту дозволяє розробити ефективні рекомендації з обрання форми добрив та правильності їх внесення.

Значення агрохімічного аналізу грунту

Чому варто проводити такий аналіз?

01
При втраті природної родючості грунтів, що відбувається внаслідок нераціонального ведення господарської діяльності.
02
Володіючи достовірною інформацією про хімічний склад грунтів, можна істотно підвищити рентабельність виробництва.
03
Для максимального відтворення свого біологічного потенціалу кожна культура вимагає протягом вегетаційного періоду достатнього забезпечення елементами живлення.

Проведення агрохімічного аналізу грунту від ТМ «БАСТ» гарантує:

 • item підвищення продуктивності культур
 • item покращення родючості ґрунту
 • item зменшення витрат на придбання, транспортування та зберігання добрив
 • item здійснення контролю за ростом та розвитком культур
 • item внесення лише необхідних рослині елементів живлення
 • item зменшення негативних наслідків від надмірного внесення добрив на екосистему

Дана послуга включає:

 • Відбір ґрунтових зразків (1 змішаний зразок складається з 20 проб). В залежності від мети обстеження можливе застосування адаптивної сітки (за однорідними зонами: ґрунтові відміни, рельєф, електропровідність);
 • Встановлення потенціалу поля і планової урожайності культури. Для визначення потенціалу поля враховуються кліматичні умови місцевості (опади, температура), ґрунтові умови (природня та ефективна родючість ґрунтів), фактичний аналіз ґрунту і економічна ефективність;
 • Встановлення критичних факторів, пов’язаних з характеристиками ґрунту (кислотність ґрунту та ін.) та умовами ґрунтового живлення;
 • Комплексний аналіз ґрунтових зразків за спектром показників: рН ґрунту (кислотність ґрунту), рН буферний (кислотність грунту і встановлення потреби у вапнуванні), вміст розчинних солей (засоленість), органічної речовини, вміст азоту (NО3), рухомого фосфору (P), обмінних форм калію (К), кальцію (Са), магнію (Mg), натрію (Na), рухомої сірки (S), рухомих форм мікроелементів цинку (Zn), міді (Cu), марганцю (Mn), залізa (Fe), сума катіонів та насиченість основами (H, K, Na, Ca, Mg).
 • Розроблення агрохімічних картограм інтерполяції елементів живлення по полю, загальних карт господарства з диференціацією полів за ступенем забезпечення елементами живлення.

залиште заявку

на агрохімічний аналіз грунту