preloader
Перейти на головну

Договір публічної оферти

Приведенный ниже текст является договором между интернет-магазином, сайт которого размещен в сети Интернет по адресу http://www.bast.land, именуемым в дальнейшем «Интернет-магазин», и пользователем услуг Интернет-магазина, именуемым в дальнейшем «Покупатель», и определяет условия купли-продажи товаров Покупателем через сайт интернет-магазина.

Загальні положення

Цей договір є договором публічної оферти (відповідно до ст. Ст. 633, 641 і гл. 63 Цивільного кодексу України), його умови однакові для всіх покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа - підприємець).

У разі прийняття умов цього договору, тобто публічної оферти Інтернет-магазину, користувач стає Покупцем.

терміни та визначення

Інтернет-магазин - LLC KRONA, створений згідно з Законодавством України, що оперує сайтом, розташованим в мережі Інтернет за адресою http://www.bast.land

Товар - опублікований на сайті Інтернет-магазину перелік товарів.

Покупець - фізична особа, яка досягла вісімнадцятирічного віку, яка отримує інформацію від Інтернет-магазину, яка розміщує замовлення на пошук, комплектацію та резервування Товарів, які представлені на сайті Інтернет-магазину, для цілей не пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності, чи юридична особа / фізична особа підприємець.

Замовлення - оформлена і розміщена заявка Покупця, адресована Інтернет-магазину, на пошук, комплектацію та резервування Товарів для подальшого їх викупу Покупцем.

Сайт - сукупність сторінок, доступ до яких здійснюється за допомогою веб-браузера, і програмних модулів, об'єднаних єдиною системою управління, розташованих в мережі Інтернет за адресою http://www.bast.land, і містить всі ознаки публічної оферти з пошуку комплектації і резервування Товарів обраних Покупцем на сайті.

Особистий кабінет - простір на Сайті, доступ до якого має Покупець, в якому відбивається його персональна інформація і історія розміщених ним Замовлень.

Предмет договору

Цей договір визначає порядок взаємодії та умови надання Інтернет-магазином послуг Покупцеві, грунтуючись на його прагненні, бажанні і можливості скористатися послугами пошуку, комплектації і резервування Товарів, а також прагнення Інтернет-магазину надати Покупцеві потрібну йому інформацію, знайти і укомплектувати Товари згідно Замовлення покупця , і зарезервувати їх для подальшого придбання Покупцем.

Інтернет-магазин надає Покупцеві наступні послуги:

Пошук, комплектація і резервування Товарів на підставі Замовлення, оформленого Покупцем на Сайті і підтвердженого Інтернет-магазином

Правила роботи з сайтом

Покупець може переглядати зміст Сайту, оформляти замовлення, а також користуватися іншими його сервісами.

Реєстрація потрібна для доступу Покупця до персоналізованої інформації та надання додаткових можливостей роботи з сайтом.

При реєстрації Покупець вводить такі дані:

  1. · ПІБ

  2. Номер телефону

  3. Адреса електронної пошти

  4. · Пароль

Покупець зобов'язується надати відповідну дійсності, точну і повну інформацію про себе. Інтернет-магазин не несе відповідальності за точність і правильність інформації, залишеної Покупцем при реєстрації та здійсненні Замовлення.

Після реєстрації на Сайті Покупцеві надається доступ до Особистого кабінету.

Покупець зобов'язується не повідомляти третім особам параметри доступу, зазначені при реєстрації. У разі виникнення у Покупця підозр щодо несанкціонованого використання третіми особами таких параметрів, Покупець зобов'язується негайно повідомити про це Інтернет-магазину, відправивши електронного листа на адресу info@bast.land.

Покупець несе відповідальність за будь-які дії, вчинені на Сайті під його обліковим записом і від його імені.

Інтернет-магазин має право відмовити Покупцеві в користуванні послугами інтернет-магазину, якщо у нього будуть підстави вважати, що Покупець вказав недостовірні дані, а так само при несумлінної поведінки (наприклад, порушення умов цього договору, або ін.).

Заборонено використовувати Сайт в протизаконної і забороненої діяльності. Покупці Інтернет-магазину погоджуються дотримуватися законів України і норми поведінки, прийняті в мережі Інтернет, зокрема, але не обмежуючись, розміщенням на сайті матеріалів екстремістського, порнографічного або іншого характеру, що зачіпає і / або ущемляє честь, гідність і / або ділову репутацію третіх осіб і порушують загальноприйняті норми моралі, а також розміщувати рекламну інформацію без дозволу Інтернет-магазину.

Порядок оформлення Замовлення

Покупець оформляє замовлення на Сайті самостійно, шляхом додавання обраних Товарів в віртуальну корзину і натискаючи кнопку «Оформити замовлення».

Оформити замовлення на товари можуть зареєстровані покупці і користувачі сайту http://www.bast.land.

Порядок сплати

Покупець набуває Товари, зазначені в розміщеному на Сайті замовленні, а також оплачує послуги Інтернет-магазину на умовах узгоджених сторонами в підтвердженому Інтернет-магазином замовленні Покупця:

  • На умовах передоплати / оплати на рахунок Інтернет-магазину

  • У момент отримання Товару в відділенні кур'єрської служби

  • Онлайн оплатою картою через платіжну систему LiqPay

Загальна вартість Замовлення, що включає повну вартість Товарів і послуг Інтернет-магазину, дорівнює сумі підлягає оплаті і вказується на Сайті при оформленні та в момент розміщення замовлення.

Условия возврата.

Повернення і обмін інших товарів кінцевим споживачам, які не включені до переліку вказано вище, здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

Конфіденційність і захист персональних даних

При реєстрації на Сайті Покупець залишає персональні та контактні дані, зазначені в п.4.3. цього договору, але не обмежуються ним.

Надаючи свої персональні дані на Сайті при реєстрації або оформленні Замовлення, Покупець дає свою добровільну згоду на обробку та використання (в тому числі і передачу) своїх персональних даних без обмеження терміну дії такої згоди відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06 . 2010

Інтернет-магазин використовує отримані персональні дані для надання послуг, визначених цим договором, для просування послуг інтернет-магазином, в тому числі і за допомогою автоматизованої обробки персональних даних.

Інтернет-магазин зобов'язується не розголошувати отриману від Покупця інформацію. Не вважається порушенням надання Інтернет-магазином інформації агентам і третім особам, що діють на підставі договору з Інтернет-магазином, в тому числі і для виконання зобов'язань перед Покупцем, а також у випадках, коли розкриття такої інформації встановлено вимогами законодавства.

Якщо Покупець не бажає, щоб Інтернет-магазин продовжував обробляти персональні дані, то Покупцеві необхідно звернутися із заявою в службу підтримки. В цьому випадку Покупець не зможе продовжувати користуватися послугами Інтернет-магазину.

Покупець несе відповідальність за підтримання своїх персональних даних в актуальному стані. Інтернет-магазин не несе відповідальності за неякісне виконання покладених на нього зобов'язань у зв'язку з неактуальністю інформації про Покупця або невідповідністю її дійсності.

Інформаційні повідомлення

Реєструючись на Сайті, Покупець дає Інтернет-магазину згоду на отримання інформаційних повідомлень від Інтернет-магазину і його партнерів, що діють на підставі договору з Інтернет-магазином, за допомогою служби коротких повідомлень (SMS) і електронної пошти.

У будь-який момент Покупець має право відмовитися від отримання такої розсилки, відправивши електронного листа на адресу info@bast.land.

Правила використання матеріалів, розміщених на Сайті

Сайт містить матеріали, товарні знаки, фірмові найменування та інші захищені законом матеріали, включаючи, але не обмежуючись, тексти, фотографії, графічні зображення, музичні та звукові твори.

Весь зміст сайту охороняється законодавством України.

Покупець не має права використовувати матеріали, розміщені на Сайті, як то: вносити зміни, публікувати, передавати третім особам, брати участь у продажу або поступку, створювати похідні роботи і ін.

Інші умови

Цей договір укладено на території України і підпорядковується матеріального права України.

Недійсність будь-якого пункту або частини цього договору не веде до недійсності договору в цілому.

Всі суперечки, що виникають між Покупцем та Інтернет-магазином, вирішуються шляхом переговорів. У разі недосягнення врегулювання спірного питання, Покупець або Інтернет-магазин можуть звернутися за вирішенням спору до судових органів відповідно до чинного законодавства.

Інтернет-магазин має право вносити зміни в текст цього договору на свій розсуд в будь-який момент і без попереднього повідомлення Покупців. Актуальна (діюча) редакція договору завжди доступна на Сайті.