preloader
19.04.2018

Підживлення сої мікродобривами Баст

Соя – культура, вимоглива до мінерального живлення. Важлива роль в удобренні сої та інших зернобобових культур належить мікродобривам, зокрема тем, що містять молібден, бор, марганець, цинк. Мікроелементи збільшують кількість активних бульбочок, підвищують стійкість рослин до хвороб, посухи, посилюють азотфіксацію з повітря, покращують синтез хлорофілу, активізують процес фотосинтезу. Застосування мікродобрив дозволяє повніше використовувати біологічний потенціал сучасних сортів сої і збільшити врожай.

Передпосівна обробка насіння

Передпосівна обробка насіння дозволяє отримати підвищену польову  схожість, стимулює розвиток більшої кількості азотфіксуючих бульбочок, підвищує стійкість до стресових ситуацій і дії гербіцидів. Урожай зерна збільшується на 1,5-6,1 ц/га, вміст білку в насінні підвищується на 2,5-5,5%. Для обробки насіння використовують мікродобриво Баст Молібден (0,5 л/т насіння).

Позакорневе підживлення сої мікродобривами Баст в період вегетації

Найбільш критичними до наявності елементів живлення є фаза 3-5 листків, фаза бутонізації і фаза наливу насіння.

До цвітіння у рослин енергійно розвивається коренева система, йде накопичення поживних речовин в листках и формуються перші квітки. Листкове підживлення сої в фазі 3-5 трійчастого листка добривами Баст НПК ПЛЮС (1 л/га), Баст Комплекс (1,5 л/га) и Баст Молібден (0,2-0,3 л/га) підвищує  споживання елементів живлення з грунту, посилює виділення коренями цукрів і амінокислот, збільшує кількість бульбочок, сприяє утворенню більшої кількості міжвузлів і знижує влив від гербіцидного стресу у рослин.

Наступне підживлення проводять в фазу бутонізації – початок цвітіння. В цей період починається інтенсивний ріст и формування майбутнього врожаю. Інтенсивність симбіотичної фіксації азоту з грунту знижується, в той час як соя потребує азоту для формування врожаю. Крім цього, дефіцит азоту в цей період знижує стійкість рослин до посухи. Ця фаза розвитку також характеризується дефіцитом бору. Підживлення добривами Баст Бор (0,5-2 л/га) и Баст НПК ПЛЮС (1 л/га) забезпечить рослини доступним азотом, фосфором и бором, активізує процеси цвітіння, збільшить кількість квіток и насіння в рослині.

Налив насіння сої - дуже важливий період для врожаю. Підживлення мікроелементами збільшить проникнення води в клітини рослин, осмотичний тиск і тургор, підвищить стійкість до посухи і, відповідно, зменшить абортивність плодів. В цей період досягає максимуму потреба рослин в кальції  и магнії. Листкове підживлення добривом Баст Комплекс (1,5 л/га) забезпечить рослини сої необхідними елементами живлення, а також продовжить роботу фотосинтетичного и симбіотичного апаратів, покращить процеси наливу и підвищить якісні показники насіння.

Дози і способи внесення добрив уточнюють в кожному господарстві, враховуючи вибір основного обробітку грунту, рівень удобрення попередника, вміст поживних речовин в орному шарі і величину запланованого врожаю.

ІНША ІНФОРМАЦІЯ