preloader
19.04.2018

Підживлення кукурудзи мікродобривами Баст

Кукурудза в процесі вегетації поглинає значну кількість мікроелементів. Рослини кукурудзи мають високу чутливість до забезпечення цинком і марганцем, середню чутливість до забезпечення міддю і бором. На формування 1 т зерна з відповідною кількістю зеленої маси потрібно 80-110 г/т марганцю, 68-85 г/т цинку, 8-11 г/т бору, 6-14 г/т міді. Дефіцит мікроелементів може виникнути через нестачу їх в грунті або недоступність їх форм для рослини. Для подолання дефіциту мікроелементів застосовують передпосівний обробіток насіння і позакореневе підживлення мікродобривами БАСТ.

Передпосівна обробка насіння

Передпосівна обробка насіння дозволяє отримати більш високу польову схожість і більш розвинену кореневу систему (на 20%), краще поглинання поживних речовин і води, розвиток листового апарату, підвищує стійкість до стресових ситуацій і дії гербіцидів, забезпечує більш рівномірне дозрівання зерна. Для обробки насіннєвого матеріалу використовують мікродобриво Баст Марганець Плюс (0,5 л/т насіння).

Позакореневе підживлення кукурудзи в період вегетації

За період вегетації кукурудзи виділяють два важливих етапи по забезпеченості їх макро- і мікроелементами: фази 3-5 і 7-8 листків.

Наявність поживних елементів в початковий період впливає на кількість качанів і зерен на них. Мікроелементи активізують біологічні процеси, що відбуваються в рослинному організмі. Але слаборозвинена коренева система кукурудзи на цьому етапі не в змозі засвоїти необхідну кількість мікроелементів, від яких залежить майбутній врожай. Тому для стимуляції росту кореневої системи і подолання стресу від гербіцидів застосовують у фазі 3-5 листків підживлення мікродобривами Баст НПК Плюс (3 л/га) і Баст Бор (0,25 л/га).

Наступне підживлення проводять у фазі 7-8 листків. У цей період кукурудза інтенсивно росте. Підживлення, проведене в цю фазу, збільшує наповненість качана зернами і позитивно впливає на якість продукції. Кукурудза в цей час потребує бор, цинк, марганець, мідь, срібла. Для забезпечення рослин необхідними мікроелементами використовують мікродобрива Баст Цинк (0,3-0,5 л/га), Баст Марганець Плюс (2 л/га), Баст Бор (0, 25 л/га). Брак елементів живлення в період від сходів до 7-8 листків надалі не компенсується, так як саме в цей час формуються стебло, коренева система і генеративні органи.

Додаткове підживлення в фазу викиду волоті добривом Баст Марганець Плюс (1 л/га) покращує якість зерна.

Дози і способи внесення добрив уточнюють в кожному господарстві, враховуючи вибір основного обробітку грунту, рівень удобрення попередника, вміст поживних речовин в орному шарі і величину запланованого врожаю.

 

ІНША ІНФОРМАЦІЯ