preloader
18.01.2018

Підживлення соняшнику мікродобривами Баст

Включення мікроелементів в систему удобрення соняшника покращує мінеральне живлення рослин, кількість і якість врожаю. З мікроелементів на утворення одиниці врожаю (т) соняшник поглинає в залежності від генотипу і місця вирощування 87 г цинку, 173 г марганцю, 50-70 г бору, 20 г міді (біологічний винос елементів живлення надземною масою рослин і корінням приблизно на 28 -35 % вище в порівнянні з господарським виносом). Однак, потрібні елементи живлення рослини не завжди можуть отримати з грунту. Бор, мідь, цинк, марганець, молібден - необхідні для соняшника мікроелементи. Для забезпечення рослин мікроелементами застосовують передпосівний обробіток насіння і позакореневе підживлення мікродобривами БАСТ. Позакореневе підживлення посівів соняшнику мікроелементами сприяє поліпшенню живлення рослин азотом, фосфором і калієм, тим самим забезпечуючи високий урожай.

Передпосівна обробка насіння

Передпосівна обробка насіння мікродобривом Баст дозволяє отримати кращу польову схожість, стимулює розвиток кореневої системи, підвищує стійкість рослин до стресових ситуацій і дії гербіцидів, оскільки в результаті обробки елементи живлення з оболонки насіння доступні рослинам вже на перших етапах проростання. Для обробки насіння соняшнику використовують мікродобриво Баст Комплекс - 0,5 л/т насіння.

Позакореневе підживлення соняшнику в період вегетації

Соняшник, як і багато інших олійних, відноситься до культур, чутливих до нестачі бору. При нестачі бору рослини відстають у рості, молоді листочки деформуються, на стеблі з'являються тріщини, воно стає ламким. При сильному дефіциті бору відмирають точки росту, порушується утворення квіток, деформуються кошики, в них утворюються тільки стерильні квітки. Ознакою нестачі бору є також формування бічних пагонів. Основна кількість бору (70-80%) споживається в фазі від 5-ти листків до появи бутонів квіток.

Важливими для врожаю фазами розвитку рослин соняшнику є утворення і формування зародкового кошику, оскільки в цей період закладається вся кількість квіток, яка буде в рослині.

Утворення зародкового кошику у соняшнику відбувається в фазі першої-другої пари листків. У цей період необхідно створити для рослин умови, які забезпечать їх повноцінне зростання. Оскільки коренева система рослин тільки формується, ефективними будуть позакореневі підживлення добривом Баст НПК Плюс - 2 л/га та Баст Бор - 0,5-1 л/га.

Підживлення соняшнику у фазі 5 - 6 листків добривами Баст Цинк - 0,2 л/га та Баст Комплекс - 2 л/га (або Баст Бор - 0,5-1 л/га) забезпечить рослини необхідними мікроелементами, стимулюватиме коренеутворення і сприятиме закладці більшої кількості зачатків квіток в кошику, формуванню високого врожаю.

Ріст і розвиток рослини в стадії закладки квіток (фаза 8-12 листків) сильно впливає на майбутню врожайність. Позакореневе підживлення добривом Баст Комплекс - 2 л/га забезпечить рослини необхідними елементами живлення.

Дози і способи внесення добрив уточнюють в кожному господарстві, враховуючи вибір основного обробітку грунту, рівень удобрення попередника, вміст поживних речовин в орному шарі і величину запланованого врожаю.

ІНША ІНФОРМАЦІЯ