preloader
31.05.2018

Підживлення льону олійного мікродобривами Баст

Льон олійний - культура досить чутлива до мінерального живлення. За результатами багатьох досліджень встановлено, що на формування врожаю великий вплив мають передпосівна обробка насіння та позакореневе підживлення рослин мікродобривами.
22.04.2018

Підживлення зернових культур мікродобривами Баст

Зернові культури особливо чутливі до дефіциту міді, марганцю, цинку, бору та молібдену. Це незамінні мікроелементи, які впливають на кількість і якість зерен в колосі і, відповідно, сприяють підвищенню врожайності.
20.04.2018

Підживлення ріпаку мікродобривами Баст

Ріпак добре реагує на позакореневе внесення як мікро- так і макроелементів і дуже чутливий до нестачі бору, марганцю, але для того, щоб максимально використовувати генетично обумовлену високу врожайність ріпаку, його необхідно також забезпечити цинком і міддю.