preloader
08.09.2021

Підживлення кукурудзи мікродобривами BAST (Баст) за No-Till в посушливих умовах півдня України

18 серпня 2021 року наша компанія і понад 50 учасників з різних регіонів України відвідали День поля «Вирощування сільськогосподарських культур за No–Till у зоні Сухого Степу» на базі ДП «ДГ «Великі Клини» ІВПіМ НААН у Херсонській області.

Учасники відвідали полігон, де проводять дослідження з вивчення процесів формування водного і поживного режимів ґрунту за вирощування кукурудзи та поєднання різних способів зрошення (краплинне зрошення і підґрунтове краплинне зрошення) за різних технологій обробітку ґрунту (традиційні технології і No-Till) та полігон з вирощування різних гібридів кукурудзи компанії Mais та випробування мікродобрив BAST (Баст)  за богарних умов.

Усі присутні мали змогу особисто ознайомитись з позитивними результатами випробувань та більш детально обговорити програму позакореневого підживлення кукурудзи мікродобривами BAST (Баст).

 

  

Випробування мікродобрив BAST (Баст) проводили на ділянці площею в 20 га, посів культури відбувся 24 та 26 квітня 2021 року, використовували насіння Mais, попередня культура – просо, мінеральні добрива – під час сівби карбамід 105 кг/га.

Особливості даного дослідження полягали в тому, що кліматична зона є не типовою для вирощування кукурудзи – спека, мала кількість опадів (з 25.01.21 випало 225 мм продуктивних опадів), не було внесення комплексних мінеральних добрив та використовувалась технологія No-Till.

Відомо, що кукурудза в процесі вегетації поглинає значну кількість мікроелементів, має високу чутливість до забезпечення цинком і марганцем і середню чутливість до забезпечення міддю і бором.

З урахуванням цих потреб культури, властивостей ґрунту та технології вирощування була запропонована програма підживлення кукурудзи мікродобривами BAST (Баст), яку реалізовували в два етапи: перший – стадія 3-5 листків, другий етап – 7-8 листків.

Перше внесення мікродобривами BAST (Баст) – стадія 3-5 листків проводили 25.05.21:
1. BAST NPK Plus (БАСТ НПК Плюс) – 1 л/га
2. BAST Bor Energy (БАСТ Бор Енерджі) – 1 л/га
3. BAST Zn (БАСТ Цинк) – 1 л/га

Стан рослин перед першим підживленням представлений на фото.

 

На листках кукурудзи по обидва боки спостерігається біло-жовті смужки між жилок, забарвлення молодого листя жовтувате, тобто  явно виражені симптоми нестачі таких елементів як цинк, марганець, сірка та можливо післядія гербіцидної обробки.

Фаза утворення 3-5–го листка дуже важлива у формуванні генеративних органів: у цей період відбувається диференціація конуса наростання волоті, а також закладається та диференціюється конус наростання майбутнього качана. Дефіцит елементів живлення в цю фазу розвитку приводить до втрат врожаю, які не можливо компенсувати в подальшому.

Оскільки на цьому етапі  коренева система кукурудзи ще слаборозвинена та не в змозі засвоїти необхідну кількість мікроелементів з ґрунту, застосовують саме позакореневе підживлення мікродобривами BAST (Баст) – для компенсації дефіциту мікроелементів, стимуляції росту кореневої системи, і подолання стресу від дії гербіцидів.

У критичний період росту і розвитку кукурудзи на початку вегетації (від 3 до 7 листків) спостерігається підвищена потреба молодих рослин у фосфорі. Оскільки припосівного внесення фосфорних або складних мінеральних добрив не проводилось нами було запропоноване мікродобриво BAST NPK Plus (БАСТ НПК Плюс).

Мікродобрива першого етапу підживлення:
BAST NPK Plus (БАСТ НПК Плюс) – комплексне НПК добриво з фоновим вмістом мікроелементів. Вміст макро елементів складає відповідно 75-150-75 г/л. Містить також залізо, цинк, мідь, бор, молібден. Метали хелатовані ЕДТА, що покращує їх засвоєння рослиною. Збільшена кількість фосфору в добриві як раз відповідає потребі рослин кукурудзи в початковий період розвитку та стимулює ріст коріння, азот в амідній формі добре засвоюється рослиною.

BAST Bor Energy (БАСТ Бор Енерджі) – борне комплексне добриво, вміст бору 37 г/л. Також містить азоту 30 г/л, амінокислот 30 г/л, та органічних кислот 15 г/л. Порівняно з рідкими борними добривами на основі моноетаноламіну вміст бору досить невеликий. Але в цьому добриві ми маємо бор у вигляді комплекних сполук з поліолами. Поліольні комплекси бору сприяють збільшенню швидкості листової  абсорбції бору порівняно зі сполуками бору з етаноламіном і транслокації його від старого до молодого листя, до  коріння, плодів і меристемних тканин. Органічні та амінокислоти покращують засвоєння елементів живлення листовою поверхнею, стимулюють метаболізм та підвищують стресостійкість рослин, що особливо важливо в критичні фази розвитку.

BAST Zn (БАСТ Цинк) – цинкове добриво у вигляді суспензії окису цинку. Вміст цинку – 750 г/л. Також містить азоту в амідній формі 20 г/л. Цинк у вигляді суспензії оксиду цинку не фітотоксичний для рослин, завдяки своїй низький розчинності у воді поступово засвоюється рослиною, тобто добриво має пролонговану дію.   Зволожувач та прилипач у складі добрива забезпечують якомога довше зберігання розчину на листовій пластині.
Таким чином комбінація цих мікродобрив дозволяє нам:
дати додаткове підживлення азотом, фосфором і калієм в критичну фазу розвитку;
забезпечити рослини такими мікроелементами як цинк та бор;
простимулювати метаболізм та полегшити стан рослин після  гербіцидної обробки
покращити азотний обмін.

Друге внесення мікродобривами BAST (Баст) – стадія 7-8 листків проводили 09.06.21:
1. BAST NPK Plus (БАСТ НПК Плюс) – 2 л/га
2. BAST Mn Plus (БАСТ Марганець Плюс) – 1 л/га

Стан рослин перед другим підживленням представлений на фото.

 

Фаза 7-го листка – утворення 9-го листка відповідає 6-му етапу органогенезу волоті та 4-му етапу качана. Саме тоді відбувається диференціація квіток волоті (рудиментується зав’язь і функціональними залишаються лише тичинки) і формуються пилкові зерна в пиляках, а в качані починається формування зачатків колосків і закладається кількість зерен в ряду. Важливим  є забезпечення повного мінерального живлення (при нестачі фосфору частина гілочок волоті та колосків качана можуть бути недорозвинутими). Також важливими є доступність таких мікроелементів, як азот, калій, сірка, кальцій, магній, марганець, цинк.
На цьому етапі створюють передумови ефективного цвітіння та запліднення. Варто зауважити, що починаючи з цього етапу органогенезу практично відсутні ефективні методи подальшого регулювання продуктивності посіву.

Мікродобрива другого етапу підживлення:
BAST NPK Plus (БАСТ НПК Плюс) ми розглянули вище, але норма витрат добрива була збільшена порівняно з першим підживленням до 2 л/г, оскільки фаза 7-9 листків це фаза інтенсивного росту кукурудзи, та більшої потреби в елементах живлення.

BAST Mn Plus (БАСТ Марганець Плюс) – комплексне багатокомпонентне добриво у вигляді суспензії. Містить 200 г/л марганцю, 150 г/л магнію в перерахунку на оксид,  100 г/л цинку, 70 г/л міді та 80 г/л азоту в амідній формі. Комбінація цих мікродобрив забезпечує рослину необхідними елементами для розвитку максимальної площі листової поверхні, здорового росту молодих рослин, (марганець та магній), підвищує стійкість кукурудзи до температурних стресів та покращує водоспоживання.

Стан рослин на 19.06.21р. представлений на фото.

 

Ми бачимо добре розвинений листовий апарат та темно-зелений колір листя. Що дозволяє рослинам кукурудзи максимально використовувати сонячне світло як джерело енергії для виробництва вуглеводів, білків та олії, які містяться в зерна.

Врожайність з експериментальної ділянки можна буде дізнатися  у нас на сайті або на сторінці Facebook.

Додаткову інформацію щодо випробувань мікродобривами BAST (Баст) в інших регіонах та на інших культурах  ви можете знайти за посиланням.

ІНША ІНФОРМАЦІЯ